Sissejuhatus PostgreSQL-i

Tase:

Alg

Kestvus:

4 days

Kuupäevad

Vaadake koolituse toimumiskuupäevi! Kui Teid huvitava koolituse infot hetkel avaldatud ei ole, võtke palun meiega ühendust
VAATA KUUPÄEVI >>

 

Koolitus kestab 4 päeva, iga õppepäev 8 tundi; veebipõhine koolitus toimub 5-tunniste õppetsüklite kaupa.
Kontaktõppe ja veebiõppe ainus erinevus seisneb praktiliste ülesannete hulgas. Sellegipoolest on veebikoolitusel osalejatel ligipääs praktilistele ülesannetele, mida omal käel või koolitaja juhtnööride abil lahendada saab.

Sihtgrupp

Sellel koolitusel saate omandada baasteadmised SQL-ist ja PostgreSQL-ist. Koolituse eesmärk on osavõtjatele SQL-i praktiliste näidete abil tutvustada ja igapäevatööks vajalikke tööriistu esitleda.

Koolituse sisu

Covered topics:

Installing PostgreSQL

 • Connection to the database
 • Usage of pgAdmin4 and similar tools

Relational data models

 • Normalization
 • Creating tables and using data types
 • Primary Keys and Foreign Keys
 • Check constraints

Basic SQL commands

 • INSERT: Insert data
 • SELECT: Simple queries
 • UPDATE: Modify data
 • DELETE and SELECT: Delete data
 • Filter data
 • NULL Handling
 • Sort data with ORDER BY
 • LIKE queries
 • UNION ALL, UNION, EXCEPT
 • DISTINCT and DISTINCT ON
 • LIMIT and OFFSET

Aggregate functions

 • Aggregate data (count, sum, etc.)
 • Minimum and maximum values
 • Group data (GROUP BY … HAVING …)
 • Use ordered sets (WITHIN GROUP …)

Subqueries and CTEs

 • Nested queries
 • Common Table Expressions (CTEs)
 • Use IN and NOT IN
 • EXISTS and NOT EXISTS

Joins

 • Understand inner joins
 • Use outer joins
 • Semi joins, anti joins

Date

 • Calculating with date and time
 • Understanding intervals
 • Include range types

Windowing and Analytics

 • OVER-clauses
 • Partitioning
 • Define sliding windows
 • Important analytical functions (rank, lag, etc.)
 • Time series analysis

Views and materialized views

 • Basic views
 • Dependency handling
 • Using materialized views

Transactions

 • BEGIN, ROLLBACK
 • Row locking and table locking
 • Transaction isolation levels (read committed, etc)
 • SELECT … FOR UPDATE
 • Deadlocks

Cursor

 • Declare cursor
 • WITH HOLD cursor

Indexing

 • Creating and deleting indexes
 • Identify missing indexes
 • Avoiding unnecessary indexes