Sissejuhatus SQL-i

Tase:

Alg

Kestvus:

3 days

Kuupäevad

PostgreSQL-i treeninguid ja workshopoe korraldame ka klientide juures– ja seda olenemata asukohast. Palun võtke ühendust soovide täpsustamiseks. Contact >>

Sihtgrupp

Sellel koolitusel saate omandada baasteadmised SQL-ist ja PostgreSQL-ist. Koolituse eesmärk on osavõtjatele SQL-i praktiliste näidete abil tutvustada ja igapäevatööks vajalikke tööriistu esitleda.

 

Contact us to sign up for this course >>

Koolituse sisu

Tabelite loomine

 • Tabelite loomine ja kustutamine
 • Andmetüüpide kasutamine
 • Nutikad andmestruktuurid ja normaliseerimine
 • Normaliseerimine
 • ALTER TABLE: andmestruktuuride modifitseerimine
 • Skeemide kasutamine

 

Lihtsad käsud

 • INSERT / UPDATE / DELETE
 • Lihtsad päringud käsuga SELECT
 • WHERE-tingimused
 • Andmete sorteerimine
 • Väljaminekute piiramine
 • Kahekordsete sisestuste filtreerimine

Tabelite sidumine ühenditega

 • Sisemised ühendid
 • Välimised ühendid

SQL edasijõudnutele

 • NULL väärtused
 • Agregeeringud (sum, count jne)
 • HAVING funktsiooni mõistmine
 • Suvandid (alampäringud)
 • Hulgaoperatsioonid
 • Piirangud
 • Terviklikkus ja Foreign Keys
 • Vaated
 • Kursorite kasutamine
 • Ajutised tabelid

Indeksite loomine

 • Indekseerimine
 • Päringute kiirendamine indeksite abil
 • Ebavajalike indeksite vältimine

Kanded

 • ACID-kanded
 • Andmete turvalisus ja terviklikkus
 • Lukustamine
 • Savepointid
 • Kannete isoleerimine