PostgreSQL-expertis för din produktportfölj

 

Den perfekta lösningen för återförsäljare och programvaruhandlare

Är du ett systemhus eller en programvaruhandlare som erbjuder PostgreSQL till sina kunder istället för eller bredvid andra databassystem? Behöver du en kompetent partner med mycket erfarenhet, sofistikerade tjänster, lösningar och produkter?

Gå med i CYBERTEC-partnernätverket nu och börja sälja PostgreSQL-tjänster till dina kunder. Du kommer att dra nytta av breddningen av din produktportfölj, av lägre inköpspriser och attraktiva provisioner.

Detta nätverk är endast avsett för återförsäljare. Kontakta oss om du är återförsäljare och inte hittar ett passande paket för dina behov. Kontakta oss >>

 

 

DINA FÖRDELAR – Varför gå med i CPN?

  • breddad produktportfölj
  • låga inköpspriser
  • attraktiva uppdrag

Som medlem i CPN får du möjlighet att sälja våra produkter och tjänster samtidigt som du tjänar attraktiva provisioner. CYBERTEC är din kompetenta partner med mycket erfarenhet, sofistikerade tjänster, lösningar och produkter inom PostgreSQL. Vänligen kontakta oss om du är intresserad av att gå med i CYBERTEC-partnernätverket och erbjuda våra tjänster till dina kunder.

 

 

Enkel serviceleverans

När det slutliga avtalet har ingåtts, tar CYBERTEC över kommunikation och leverans av tjänster – snabbt, enkelt och utan administrativa ansträngningar.

CYBERTEC-partnern har ensamrätt att erbjuda ytterligare CYBERTEC-partnernätprodukter och tjänster till kunden under det första året efter att avtalet ingås.

Lär dig mer om CYBERTEC-partnernätverket – den perfekta lösningen för återförsäljare och programvaruhandlare.

CYBERTEC PARTNERNÄTVERK >>

 

Medlemmar i CYBERTEC-partnernätverket har en logotyp som de kan använda för att visa att de är CYBERTEC-partner och certifierade att sälja PostgreSQL-tjänster och -produkter.

Våra tjänster och produkter

Vi informerar dig gärna om eller produkter och tjänster i detalj under en första ombordstigning för att klargöra eventuella öppna frågor.

Vi på CYBERTEC håller alltid ett öga på nya tekniska prestationer och behov och ser till att våra produkter och tjänster alltid är uppdaterade. Våra produkter och tjänster förbättras ständigt och anpassas optimalt till våra kunders behov.

 

För mer information om produkter och tjänster, se CYBERTEC-partnernätverkets produktkatalog

PRODUKTKATALOG >>

Kontakta oss nu och bli CYBERTEC-partner

Kontakta vårt säljteam för detaljerad information om CPN och provisioner.

Kontakta oss >>