EN UPPGRADERING AV DIN POSTGRESQL-DATABAS

Uppgraderingen från en föråldrad PostgreSQL-version till den senaste innebär stora utmaningar och resursflaskhalsar för många företag, men ger fördelar i form av nya funktioner, felrättningar och förbättrad säkerhet. CYBERTEC kan hjälpa dig att utföra uppdateringar och uppgraderingar – även under icke arbetstid – för att undvika avbrott i din affärsverksamhet.

Oavsett om ditt mål är att utveckla en strategi för framtida uppdateringar och uppgraderingar eller om du vill att vi ska sköta uppgraderingen åt dig kan våra konsulter hjälpa dig i båda fallen och se till att övergången till den nya PostgreSQL-versionen blir smidig och smidig. Dessutom kan våra PostgreSQL-experter hjälpa dig att välja den uppgraderingsmetod som passar bäst för dina krav.

 

Vårt team kan hjälpa dig med:

  • Utveckling av en lämplig uppdateringsstrategi
  • Val av uppgraderingsteknik
  • Uppgradering med minimal stilleståndstid

update and upgrade PostgreSQL

FÖRDELARNA MED UPPGRADERING.

Why you should upgrade - advantages: Security, performance, new features

SÄKERHET

Databassäkerhet är särskilt viktigt eftersom databaser är mycket sårbara när det gäller cyberattacker. Nya PostgreSQL-versioner har vanligtvis uppdaterade säkerhetsfunktioner: både nya och moderna autentiseringsmetoder och stöd för SSL/TLS-versioner läggs regelbundet till. Det är uppenbarligen bara de som använder nya PostgreSQL-versioner som drar nytta av de nya säkerhetsfunktionerna.

PRESTANDA

Varje ny PostgreSQL-version ger prestandaförbättringar och gör dina frågor ännu snabbare. Ur prestandasynpunkt lönar sig en uppgradering i alla fall.  Vi har inte sett något fall under de senaste åren där en ny PostgreSQL-version haft en negativ inverkan på frågeprestandan.

NYA FUNKTIONER

Med varje version implementeras nya funktioner som är till nytta för både utvecklare och DBA:er. Med dessa funktioner kan nya förbättringar uppnås och problem som tidigare krävde en komplex lösning förenklas nu.

UPPGRADERING OCH UPPDATERING AV POSTGRESQL

Posted by Hans-Jürgen Schönig

I det här blogginlägget förklaras de olika alternativen för uppdatering eller uppgradering. Den svarar på frågan: Vilka är de bästa sätten att gå över till den senaste versionen och vad ska man tänka på när man använder dem?

LÄS MER >>

EN GRUNDBOK OM METODER FÖR UPPGRADERING AV POSTGRESQL

Posted by Kaarel Moppel

Det här blogginlägget belyser för- och nackdelar med olika tekniker för att uppgradera din PostgreSQL-databas och ger några allmänna råd om vad du bör tänka på när du uppgraderar.

LÄS MER >>

UPPGRADERING AV STÖRRE VERSIONER AV POSTGRES MED HJÄLP AV LOGISK REPLIKERING

Posted by Kaarel Moppel

PostgreSQL v10 introducerade en ny uppgraderingsmetod som kallas ”logisk replikering”. Den är ganska komplex, men har många fördelar. Det här blogginlägget förklarar hur uppgradering av din databas med LR fungerar.

LÄS MER >>

KONTAKTA OSS

Contact us today to receive your personal offer from CYBERTEC . We offer timely delivery, professional handling, and over 20 years of PostgreSQL experience.

KONTAKTA OSS >>