GIS ESSENTIALS – “Getting spatially enabled”

Tase:

Alg

Kestvus:

3 days

Kuupäevad

Vaadake koolituse toimumiskuupäevi! Kui Teid huvitava koolituse infot hetkel avaldatud ei ole, võtke palun meiega ühendust
VAATA KUUPÄEVI >>

 

Koolitus kestab 3 päeva, iga õppepäev 8 tundi; veebipõhine koolitus toimub 5-tunniste õppetsüklite kaupa.
Kontaktõppe ja veebiõppe ainus erinevus seisneb praktiliste ülesannete hulgas. Sellegipoolest on veebikoolitusel osalejatel ligipääs praktilistele ülesannetele, mida omal käel või koolitaja juhtnööride abil lahendada saab

Sihtgrupp

GIS-kursus tutvustab osalejatele ruumiandmete kasutamise potentsiaali ja kuidas seda praktikas kasutada.

Geoinformaatika teoreetiliste põhialuste tutvustamine. Teine osa keskendub geoandmete importimisele, visualiseerimisele ja analüüsile OpenSource-tööriistu kasutades. Kasutatud andmed pärinevad peamiselt OpenStreetMapist.

gis course

Teoreetiline osa

Rakendused

Mis on ruumilised andmed ja kuidas neid kasutada?
Geoinformaatika ja geoinformaatika rakendustega tutvumine


Ruumiline modelleerimine

  • Koordinaatsüsteemid – milleks need vajalikud on ja mida peate andmete hankimisel silmas pidama?
    Ülevaade geograafilistest ja projekteeritud koordinaatsüsteemidest
  • Topoloogia
  • Vektor andmed versus raster andmed

Ruumiline indekseerimine
Andmete kvaliteedi ja toimivuse tagamiseks tuleks indekseerida ka ruumiandmed. Ruumilise indekseerimise algoritmide esitlus.

Ruumianalüüs

Milliseid analüüse on võimalik teha ja millistele küsimustele saab GIS-i abil vastuseid?

GIS-tööriistad
Kuidas töödeldakse ruumiandmeid?
Ülevaade populaarsetest tööriistadest, keskendudes OpenSource-ile.

GIS-teenused
Millised ruumilised teenused on olemas ja millised neist on huvipakkuvad ettevõtetele?

  • Kaardistamine
  • Routing
  • Geokoodeerimine

 

Praktiline osa

Ettevalmistus
PostGIS-i seadmistamine PostgreSQLi-ga
QGIS seadistamine

Andmete kogumine
OSM-andmete laadimine edasisteks

Andmete import
Andmete import kasutades QGIS, osm2pgsql, ogr2ogr, osmosis

Andmete visualiseerimine
Lihtne andmete visualiseerimine QGIS-iga

gis course

Andmete analüüs
Andmete analüüsi võrdlus QGIS vs PostGIS

GIS spatial data set up

 

Andmete eksport
Andmete eksport ja varundus GQIS-i ja andmebaasi tööriistadega

 

Võta meie koolitusele registreerimiseks ühendust >>