POSTGRESQL-I RAKENDAMINE ÄRILOOGIKAS JA ANDMEANALÜÜSIS

Tase:

Alg

Kestvus:

3 days

Toimumise aeg ja kestus

Vaadake koolituse toimumiskuupäevi! Kui Teid huvitava koolituse infot hetkel avaldatud ei ole, võtke palun meiega ühendust
VAATA KUUPÄEVI >>

 

Koolitus kestab 3 päeva, iga õppepäev 8 tundi; veebipõhine koolitus toimub 5-tunniste õppetsüklite kaupa.
Kontaktõppe ja veebiõppe ainus erinevus seisneb praktiliste ülesannete hulgas. Sellegipoolest on veebikoolitusel osalejatel ligipääs praktilistele ülesannetele, mida omal käel või koolitaja juhtnööride abil lahendada saab.

Kokkuvõte

Koolitusel õpite kasutama PostgreSQL-i äriloogikaga seotud küsimuste lahendamiseks.  Õpite importima, töötlema ja ökonoomselt analüüsima suuri andmehulki. Omandate oskuse rakendada lihtsaid SQL-i võtteid andmemudelite koostamiseks. Samuti õpime integreerima mõne kolmanda ettevõtte äriloogikat otse PostgreSQL-i.

Sihtgrupp

Kursus on kavandatud andmeanalüütikutele ja arendajatele, kellel on SQL-iga juba mõningane kogemus olemas, aga tahaksid leida efektiivsemaid lahendusi komplekssete probleemide lahendamiseks või suurte andmehulkade analüüsimiseks.

Töökeeled

Antud koolitust viime läbi inglise või saksa keeles.

KOOLITUSE KAVA

1. PÄEV

Andmebaasiarhitektuur

 • Andmestruktuuride analüüsiks ettevalmistamine 
 • Andmestruktuurid andmete ladustamiseks 
 • Andmebaasi andmete korrastamine vs. denormaliseerimine 
 • Mida teha vigaste andmetega 

Andmete import

 • Suured andmemahud korraga
 • LOGGED vs. UNLOGGED tabelid
 • Importimise jõudluse tõstmine

Agregeeritud andmed

 • GROUP BY ja HAVING
 • Agregeerimise optimeerimine
 • Korrastatud hulgad ja hüpoteetilised koondandmed 
 • Agregeerimise järjekorra optimeerimine 
 • GROUP SETS (ROLLUP, CUBE jne)

2. PÄEV

Analüütika ja aknastamise funktsioonid (windowing functions)

 • Lihtsad aknad (rank, dense_rank jne)
 • Raamklauslid ja lükandaknad
 • Jõudluse optimeerimine

Aegridade analüüs 

 • Aegridade andmete ökonoomne salvestamine 
 • Raamklauslid ja lükandaknad
 • Anomaaliate leidmine
 • Katkestatud aegread 
 • Aegridade prognoosimine 
 • Soovi korral: Sissejuhatus liikuvusandmetesse
  • GPS-andmete käitlemine ja analüüs
  • PostgreSQL-is liikuvusandmete salvestamine

 3. PÄEV

Kõrvalserverite (serverside) äriloogika 

 • Serverite kõrvalmoodulite kaasamine 
 • Andmekaeve ja välised moodulid 
 • Iseseisvalt agregeerimisfunktsioonide koostamine 

Jõudluse optimeerimine

 • PostgreSQL-i kasutamine äriloogika tarbeks
 • Aeglaste päringute tuvastamine ja optimeerimine 
 • Suurte andmepäringute optimeerimine

 

SOOVID REGISTREERUDA? VÕTA ÜHENDUST >>