Administrowanie PostgreSQL i tuning wydajnosći PostgreSQL

Poziom:

Średniozaawansowany

Trwanie:

5 dni

Daty

ONLINE (5 days á 4 hours):

2020-07-13 till 2020-07-17
9.00 am – 1.00 pm (CET)

This online training will be held in English language.

 

Na życzenie szkolenia i warsztaty PostgreSQL mogą być również organizowane w Twojej lokalizacji – w dowolnym miejscu na świecie. Skontaktuj się z nami >>

Publiczność

Oprócz podstawowych zadań administracyjnych, zajmujemy się także strojeniem wydajności, monitorowaniem, replikacją i innymi ważnymi tematami w PostgreSQL.

Ten kurs jest szczególnie odpowiedni dla administratorów baz danych (Linux / Windows / Solaris / Mac OS X) i sysadminów. Zajmiemy się zagadnieniami, związanymi z administrowaniem i tuningiem wydajności.

Treść szkolenia

DZIEŃ 1:

Instalacja PostgreSQL

 • Instalacja PostgreSQL w systemie Windows (jeśli wymagana)
 • Instalacja PostgreSQL w systemie Linux
 • Uruchamianie PostgreSQL jako kontenera (Docker)
 • Tworzenie instancji bazy danych
 • Tworzenie i usuwanie baz danych
 • Kodowanie i zestawy znaków
 • Dostosowywanie parametrów jądra

 

Architektura PostgreSQL

 • Przegląd PostgreSQL
 • Poczmistrz i jego procesy potomne
 • Połączenia backendu
 • Korzystanie z pamięci współdzielonej
 • Kolektor statystyk
 • Podprocesy punktów kontrolnych

 

Indeksowanie i wydajność PostgreSQL

 • Rodzaje indeksów PostgreSQL
 • Rozumienie optymalizatora PostgreSQL
 • EXPLAIN i EXPLAIN ANALYZE
 • Czytanie planów wykonania
 • Wykrywanie powolnych zapytań
 • Znachodzenie brakujących indeksów
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe
 • Indeksowanie GIS i wyszukiwanie geoprzestrzenne

 

DZIEŃ 2:

Transakcje i blokowanie

 • Model transakcyjny PostgreSQL
 • Rozumienie MVCC (MultiVersion Concurrency Control)
 • FOR UPDATE vs. FOR SHARE vs. LOCK TABLE
 • Zarządzanie integralnością transakcyjną
 • Korzystanie z blokad doradczych
 • Rozumienie blokad systemu
 • Wykorzystanie poziomów izolacji transakcji
 • Wykrywanie problemów z blokowaniem

 

Zarządzanie pamięcią masową

 • Korzystanie z obszarów tabel
 • VACUUM i VACUUM FULL
 • Rozumienie pg_squeeze
 • Zapobieganie wzdęciom tabel
 • Poprawa wydajności UPDATE
 • HOT-UPDATE i FILLFACTOR
 • Partycjonowanie PostgreSQL

 

Aktualizacja PostgreSQL

 • pg_upgrade w pracy

 

DZIEŃ 3:

WAL: Dziennik transakcji PostgreSQL

 • Jak PostgreSQL zapisuje dane na dysk
 • Poprawa wydajności punktu kontrolnego (postgresql.conf)
 • Przyspieszenie ładunków masowych
 • Asynchroniczny COMMIT
 • Niezalogowane tabele

Zarządzanie pamięcią

 • Dostosowywanie shared_buffers
 • Ulepszanie work_mem and maintenance_work_mem
 • Zrozumienie dodatkowych parametrów pamięci

Replikacja PostgreSQL

 • Konfigurowanie replikacji strumieniowej
 • Replikacja synchroniczna vs. asynchroniczna
 • Zautomatyzowane przełączanie awaryjne (Patroni)
 • Usługa zarządzania IPs
 • Obsługa konfliktów replikacji
 • Używanie pg_rewind ręcznie
 • Replikacja logiczna

Kopie zapasowe bazy danych

 • Wykorzystanie pg_dump i pg_restore
 • Binarne kopie zapasowe (pg_basebackups)
 • Point-In-Time-Recovery (PITR)
 • Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych (pgbackrest)

 

DZIEŃ 4:

Bezpieczeństwo PostgreSQL

 • Gniazda TCP a UNIX
 • Zarządzanie pg_hba.conf
 • Centralne uwierzytelnianie
 • Szyfrowane połączenia z bazą danych
 • Tworzenie użytkowników / ról
 • Uprawnienia dostępu (GRANT / REVOKE)
 • Definiowanie domyślnych uprawnień
 • PostgreSQL na szyfrowanie dysku
 • Row Level Security (RLS)
 • Bariera bezpieczeństwa, funkcje szczelne itp

 

Monitorowanie i rejestrowanie PostgreSQL

 • Zarządzanie plikami rejestra
 • Obsługa rotacji rejestrów
 • Rozumienie tabel systemowych PostgreSQL
 • Korzystanie z pg_stat_statements
 • Sprawdzenie najważniejszych części wydajności
 • Sprawdzanie wydajności procedury składowanej
 • Korzystanie z monitorowania pgwatch2

 

DZIEŃ 5:

Równoległe zapytania

 • Konfigurowanie równoległych zapytań
 • Jak optymalizator radzi sobie z równoległością
 • Uwagi dotyczące wydajności

 

Kod po stronie serwera

 • Optymalizacja procedur PL / pgSQL
 • Znajdowanie wąskich gardeł w kodzie po stronie serwera
 • Procedury monitorowania
 • Wdrażanie rozszerzeń PostgreSQL

Foreign Data Wrappers

 • Dostęp do danych zdalnych
 • Łączenie z Oracle
 • Łączenie z PostgreSQL
 • Migracja danych do PostgreSQL
 • Implikacje dla optymalizatora