PostgreSQL in Kubernetes

Nivå:

Expert

Varaktighet:

3 dagar

Datum och tider

Se tillgängliga datum för denna PostgreSQL i Kubernetes-kurs!
Kontakta oss om det inte finns något datum och tid för en viss utbildning du är intresserad av.

Se datum  >>

 

Den här kursen tar 3 dagar med 8 timmar vardera (på plats) eller 5 timmar vardera (online).
Den enda skillnaden är att det blir mindre praktiska övningar i en online-kurs. Vi överlämnar dem dock till dig och du kan fortfarande göra dem på egen hand och be våra konsulter om feedback eller hjälp om det behövs.

Sammanfattning

Kursen ger en introduktion till Kubernetes själv och till Kubernetes resurser som behövs för att hantera PostgreSQL. Målet är att få insikter om hur PostgreSQL fungerar bäst inom Kubernetes ekosystem och att övervinna utmaningarna med att hantera flera PostgreSQL-kluster. Vi kommer att diskutera den höga tillgängligheten av PostgreSQL som körs i Kubernetes, lära oss hur automatiska failover utlöses och täcka alternativen för hantering av säkerhetskopior och allt annat för att tillgodose alla produktionsbehov.

Målgruppskrav

För att delta i denna kurs bör du redan ha erfarenhet av Linux och PostgreSQL.

Tillgängligt språk

Kursen kan hållas på engelska och slovenska.

DAGORDNING

Short introduction to Kubernetes

 • Containers
 • Container Orchestration 
 • What is Kubernetes
 • Kubernetes Architecture
 • Resources
 • Reconciliation loop
 • Networking

Setting up Kubernetes Environment

 • Installation Methods
 • Minikube
 • Using cli tools to manage Kubernetes
 • Using Kubectl 
 • Pods
 • Configmap
 • Secrets
 • Controllers
 • Operators
 • Replicaset
 • Deployments
 • StatefulSet
 • DeamonSet
 • Jobs
 • Services
 • NodePort, LoadBalancer, ClusterIP Service
 • Ingress
 • Updates to deployed application, rollback…

Storage

 • Storage Volumes
 • emptyDir
 • HostPath
 • Persistent Volumes & Persistent Volume Claims
 • Static Volume Provisioning
 • Dynamic Volume Provisioning

Postgres Operator

 • Concept
 • Configuration
 • Administration

Patroni in Kubernetes

Use cases

 • Managing postgres using postgres Operator
 • Shrinking/extending
 • Changing configuration of Operator
 • Changing configuration of postgres
 • Managing databases and roles
 • Managing backups (logical & continuous)

 

kontakta oss för att anmäla dig till den här kursen >>