Mis on sünkroonne ja asünkroonne replikatsioon

Üks olulisemaid PostgreSQL-i võimeid on striimimise replikatsioon. Selle taga on idee, et PostgreSQL-i transaktsioonide logi (WAL) replikeeritakse sobiva arvu alamserveritele (Standby Server), et see seal taaskäivitada. Tekib binaarkujul kirjutuskaitstud ülemkoopia.
PostgreSQL võimaldab kahte tüüpi andmete replikatsiooni:

  • sünkroonne replikatsioon
  • asünkroonne replikatsioon

Saate vabalt valida viisi, mis kõige paremini Teie nõudmistele vastab.

Asünkroonne replikatsioon PostgreSQL-is

Replikatsioon on tõeliselt vajalik olukorras, kus läheb käiku kõige mustem stsenaarium ja server langeb rivist välja. Õnneks on PostgreSQL-is võimalik luua kirjutuskaitstud koopiaid, mida on andmebaasi katkimineku korral võimalik kohe käivitada.

Koopiatel on palju eeliseid:

  • Pidev andmete varundamine
  • Automaatne rikkeümberlülitus
  • Kirjutuskaitstud töökoormuse skaleerimine
  • Andmete hoiukohtade geograafiline hajutamine (Geoliiasus)

PostgreSQL-i maailmas on asünkroonne replikatsioon nii-öelda standardmeetod andmete replikeerimiseks ja häälestuste varundamiseks.

Asünkroonse replikatsiooni suurimad eelised on lihtsus, väike Overhead ja tehnoloogia töökindlus. Asünkroonset replikatsiooni soovitame kasutada automaatse rikkeümberlülituse kiireks ja korrektseks käivitamiseks.

Kuidas töötab asünkroonne replikatsioon

Asünkroonse replikatsiooni puhul jõuavad andmed ooterežiimis süsteemideni PÄRAST Masteri kinnitust. Seega võivad vaid väga lühikese ajavahemiku jooksul loodud andmed kaotsi minna (tavaliselt on jutt vähem kui ühest sekundist).

 

Sageli on see täiesti piisav lahendus, kuna asünkroonne replikatsioon on tänu väikesele Overheadile väga ökonoomne. Paljude rakenduste jaoks on harvaesinev ja väikesemahuline andmekadu täiesti aktsepteeritav.

Kaskadeeritud replikatsioon

PostgreSQL-is on võimalusi enam kui vaid Master-Slave-replikatsioon. Näiteks on võimalik luua uus Slave otse mõnest muust Slave-ist. Seda nimetatakse kaskadeeritud replikatsiooniks. Viimane on eriti mõistlik lahendus juhul, kui soovite oma häälestusi geograafiliselt hajutada.

Näide:

Oletame, et Teie andmebaasiserver asub New Yorgis (USA) ja Te soovite replikatsioone Frankfurdis, Stuttgardis, Berliinis ja Aachenis (Saksamaa). Kui kõik replikatsioonid on otseselt seotud New Yorgis asuva Masteriga, tuleb andmed neli korda teisele poole Atlandi ookeani saata. Väiksemat andmemahtu vajav alternatiiv oleks replikeerida transaktsioonilogi (WAL) Frankfurti, et see sealt Stuttgarti, Berliini ja Aachenisse edasi saata.

Sünkroonne replikatsioon PostgreSQL-is

Kui Te soovite maandada asünkroonse replikatsiooni puhul harvaesinevat ja väikesemahulist andmekaoriski, võite kasutusele võtta sünkroonse replikatsiooni. Selle eelis: transaktsioon toimub vaid siis, kui selle kinnitab üks replikatsioon. Rakendus võib niisiis olla kindel, et andmed asuvad vähemalt kahes serveris.

Sünkroonne replikatsioon garanteerib kõrgeima võimaliku turvalisuse ning välistab tõrke korral andmete kaotuse.

Kuidas töötab sünkroonne replikatsioon

Sünkroonne replikatsioon välistab andmete kaotuse ja tagab liiasuse.

 

Transaktsiooni peab kinnitama vähemalt üks Slave, enne kui uus kirje salvestatakse.

Modernsed funktsioonid: Quorum COMMIT

PostgreSQL 10.0-is on olemas veel üks uus lisafunktsionaalsus nimega Quorum Commits. Funktsionaalsus võimaldab määrata serverite arvu, kus transaktsioon tuleb kinnitada, et see lõplikult salvestataks. Seega kaob sõltuvus ühest serverist ning transaktsiooni kinnitamiseks saab rakendada palju servereid.
FIRST num_sync (standby_name [, …])
ANY num_sync (standby_name [, …])

Võimaldage oma administraatoritele ja arendajatele rohkem paindlikkust. Abistame Teid sealjuures väga hea meelega.

Setting up PostgreSQL Streaming Replication

If you are looking to set up streaming replication for PostgreSQL 13, this is the tutorial you have been looking for. We will show you how to configure PostgreSQL replication and how to set up your database servers quickly.

Learn more >>

Professionaalne tugi

Soovid rohkem teada sünkroonset ja asünkroonsest replikatsioonist?
Võtke meiega juba täna ühendust, et saada Cybertecilt just Teile sobiv pakkumine. Oma 20-aastase PostgreSQL-i kogemusega saame Teile pakkuda kiiret ja professionaalsel tasemel teenindust.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST >>