CYPEX jest produktem opracowanym przez CYBERTEC do szybkiego tworzenia aplikacji PostgreSQL. Sprawdź CYPEX i przekonaj się sam:

CYPEX: Logowanie

Login into CYPEX

Przykładowa aplikacja: Strona główna

CYPEX sample app homepage

Przykładowa aplikacja: Przegląd pracowników

Przykładowa aplikacja: Liczba pracowników z wykresem kołowym

Przykładowa aplikacja: Edytor GUI – Dodaj wykres kołowy

CYPEX: GUI Editor

Przykładowa aplikacja: Tryb edytora GUI

CYPEX: GUI Editor Mode

Przykładowa aplikacja: Filtr złożony

CYPEX: complex filter

Przykładowa aplikacja: Prosty filtr

CYPEX: simple filter

Przykładowa aplikacja: Dziennik kontroli

CYPEX: Audit Log

Przykładowa aplikacja: Łatwe zmiany układu

CYPEX: Layout Change

CYPEX: Layout

 

Dowiedz się więcej o CYPEX!

<< Wróć do CYPEX