Vi på CYBERTEC kan hjälpa dig att identifiera säkerhetshot och skydda din mest värdefulla tillgång: dina data. I vår omfattande säkerhetsrevision granskar vi ditt system, dokumenterar eventuella sårbarheter och rekommenderar sätt att säkra dessa svagheter. Våra PostgreSQL-konsulter ger dig vägledning om dina möjligheter till förbättringar. Vi tar hänsyn till dina krav, din kapacitet och infrastruktur och utarbetar lämpliga koncept för ditt företag.

Om du vill förbättra säkerheten i din databas kan du börja med två olika saker: Å ena sidan är det viktigt att identifiera sårbarheter i ett system och täppa till eventuella säkerhetsbrister, å andra sidan utnyttjas optimeringspotentialen ofta inte fullt ut. Våra konsulter hjälper dig gärna med denna process som en del av säkerhetsrevisionen och utför en omfattande kontroll av ditt system.

 

DIN SÄKERHETSREVISION

Ett bra säkerhetskoncept börjar inte med en korrekt tilldelning av användarrättigheter i databasen, utan det börjar från många olika punkter. Vår säkerhetsgranskning omfattar därför följande funktioner:

  • PoLP-användarrättigheter (principen om minsta privilegier): server och databas.
  • Koncept för användare och grupper
  • Autentisering: lösenord, certifikat
  • Revision av databaser
  • Strategi för uppdatering
  • Koncept för säkerhetskopiering och återställning: katastrofåterställning, återställning vid en tidpunkt.
  • Hantering av incidenter
  • Övervakning
  • Datasäkerhet: kryptering av databas, kolumner, transport.

DATASÄKERHET: KRYPTERA DIN DATABAS PÅ ALLA NIVÅER

En säkerhetsstrategi omfattar alla tekniker för att skydda centrala databasinstallationer mot obehörig åtkomst och risker som kan kränka sekretessen, integriteten eller tillgängligheten hos dessa system. Säkerheten i företagsdatabaser omfattar därför alla aspekter av modern databehandling och banar väg för en säkrare framtid.
Läs mer om transparent datakryptering, dataskydd eller SSL-kryptering >>

ANVÄNDARROLLER OCH RÄTTIGHETER

Alla professionella företag måste se till att deras uppgifter hålls säkra och att människor bara har tillgång till de uppgifter som de ska se. PostgreSQL har ett mycket sofistikerat och kraftfullt säkerhets- och behörighetssystem. Kolla in vårt blogginlägg för att lära dig hur du hanterar roller och behörigheter i PostgreSQL, eller för att lära dig mer om användningen av ”row level security” för att se till att din säkerhetspolicy stämmer överens med verkliga förhållanden.

UPPDATERING OCH UPPGRADERING AV TJÄNSTER

Nya PostgreSQL-versioner har vanligtvis uppdaterade säkerhetsfunktioner, vilket är viktigt eftersom databaser är mycket sårbara när det gäller cyberattacker. CYBERTEC kan hjälpa dig att utföra uppdateringar och uppgraderingar, så att du får tillgång till fördelarna med varje versions nya säkerhetsfunktioner.
Läs mer om våra uppdaterings- och uppgraderingstjänster >>

KONTAKTA OSS FÖR ATT KOMMA IGÅNG

Kontakta oss idag för att få ett personligt erbjudande från CYBERTEC. Vi erbjuder snabb leverans, professionell hantering och över 20 års erfarenhet av PostgreSQL.

KONTAKTA OSS  >>