CYBERTEC online utbildning:

  • 5 timmar per dag
  • beroende på kursen 1, 3 eller 5 dag (ar) lång
  • via online video / mötesplattform
  • Live och direkt kommunikation med en av våra experter

online training

Introduktion till SQL

3 dagar á 5 timmar
ONLINE

Denna workshop har utformats för personer som vill komma i kontakt med SQL och PostgreSQL. Du lär dig hur du använder PostgreSQL och hur du skriver rätt SQL-uttalanden.

Läs mer >>

PostgreSQL Administration och Performance Tuning

3 dagar á 5 timmar

ONLINE

Kursen täcker alla viktiga ämnen relaterade till PostgreSQL. Förutom grundläggande administrativa uppgifter hanterar vi prestandastämning, övervakning, replikering och andra viktiga ämnen.

Läs mer >>

PostgreSQL Professional

3 dagar á 5 timmar

ONLINE

Kursen ger en djupgående inblick i avancerade PostgreSQL-ämnen som indexering, lagringsparametrar, optimering, replikering, övervakning, etc. Den täcker de tekniska grunderna som krävs för replikering, skalning och återställning i tid.

Läs mer >>

PostgreSQL för affärsinformation och massdata-analys

3 dagar á 5 timmar

ONLINE

Under kursen lär du dig hur du använder PostgreSQL för affärsinformation som är relaterade till uppgifter. Du lär dig att skriva sofistikerad SQL och se hur databassystemet kan skalas upp till BI-behov.

Läs mer >>

Introduktion till maskininlärning

3 dagar á 5 timmar

ONLINE

Kursen är avsedd för tekniska analytiker eller mellannivåchefer som är villiga att göra sina första steg i maskininlärning. Kursens dynamik överväger både teoretisk innehållsförklaring och praktiska aktiviteter.

Läs mer >>

Maskininlärning för beslutsfattare

1 dag á 5 timmar

ONLINE

Denna maskininlärningskurs är avsedd för anställda i ledande (tekniska och icke-tekniska) och icke-tekniska positioner som är villiga att fördjupa sina kunskaper om möjligheterna med maskininlärning och hur de kan implementera det i sin egen organisation.

Läs mer >>

GIS Essentials – ”Getting Spatially Enabled”

3 dagar á 5 timmar

ONLINE

Teoretiska väsentligheter inom geoinformatik utgör grunden för att få en bred förståelse för ämnet. Den andra delen fokuserar på import, visualisering och analys av geodata med OpenSource-verktyg. De använda data kommer främst från OpenStreetMap.

Läs mer >>

PostgreSQL hög tillgänglighet & Patroni Cluster Setup

3 dagar á 5 timmar

ONLINE

Kursen är avsedd för PostgreSQL-användare som är intresserade av att automatisera operationer med hög tillgänglighet.
Kursen ger först en översikt över det allmänna hög tillgänglighetslandskapet i PostgreSQL-kluster och fokuserar sedan på den mycket populära (open source) klusterhanteraren ”Patroni”.

Läs mer >>

PostgreSQL i Kubernetes

3 dagar á 5 timmar

ONLINE

Kursen ger en introduktion till Kubernetes själv och till Kubernetes resurser som behövs för att hantera PostgreSQL. Målet är att få insikter om hur PostgreSQL fungerar bäst inom Kubernetes ekosystem och att övervinna utmaningarna med att hantera flera PostgreSQL-kluster.

Läs mer >>

Introduction to PostGIS

1 dag á 5 timmar

ONLINE

Denna kurs ger en introduktion till PostGIS och dess viktigaste funktioner och funktioner. Från rumsliga datatyper till rumsliga sammanfogningar kommer utbildningen att täcka alla ämnen som rör snabbstart av rumslig datahantering och analys inom PostgreSQL.

Läs mer >>

Vi erbjuder den perfekta utbildningen för dig och ditt företag:

1. UTBILDNING I CYBERTEC ELLER I KUNDENS LÖFTER
Vi erbjuder utbildning och workshops direkt i Wiener Neustadt (Österrike), Zürich (Schweiz), Tallinn (Estland), Warszawa (Polen), Johannesburg / Kapstaden (Sydafrika) och Buenos Aires (Argentina). Men alla våra kurser kan också hållas på ditt företags plats.

2. ONLINE UTBILDNING
Varje kurs och workshop vi erbjuder kan också enkelt hållas online.

CERTIFIERING

Vi erbjuder också möjlighet till certifiering för varje kurs. Ytterligare information på begäran! Kontakta oss >>

Kontakta oss

Vänligen kontakta vårt säljteam för mer information om vår onlineutbildningsportfölj.

Kontakta oss >>