Kommer fler diskar att ge bättre prestanda i databasen? Vilken är den idealiska storleken på en server och hur mycket RAM-minne bör det finnas? Behöver du fler repliker? Hur bestämmer man vilken replikeringsmetod man ska använda? När det gäller dessa frågor är CYBERTEC rätt partner att ha vid din sida.

Våra konsulter delar gärna med sig av sina kunskaper och hjälper dig att välja den optimala infrastrukturen och rätt replikeringslösning för din PostgreSQL-databas. Vi hjälper dig att utveckla den idealiska databasuppställningen – när det gäller hårdvara, användarkoncept och förväntad arbetsbelastning – allt baserat på dina specifika drifts- och infrastrukturkrav.

HARDWARE

Att installera en storskalig PostgreSQL-serverinfrastruktur kräver viss kunskap och erfarenhet. När frågan om huruvida du ska använda riktig hårdvara eller helt virtualiserade system uppstår är våra konsulter här för att hjälpa dig att fatta rätt beslut. Den underliggande hårdvaran kan dock definitivt göra skillnad – detta gäller även för en helt virtualiserad infrastruktur. Kort sagt: för att uppnå maximal prestanda på fysisk hårdvara och virtualiserade system krävs noggrann planering, och vi kan förse dig med all nödvändig expertis.

Om du siktar på riktig fysisk maskinvara gör RAID-nivån en verklig skillnad. RAID-5 ger inte samma prestanda som till exempel RAID-10. Samma sak gäller för filsystem. Alla filsystem är inte lika snabba och lika lämpliga för god databasprestanda. På lång sikt tenderar COW-filsystem som ”btrfs” att vara betydligt långsammare än klassiska filsystem som XFS och ext4.

KÖRA POSTGRESQL I MOLNET

PostgreSQL kan också användas som en molntillämpning. Att köra en databasserver i ett offentligt moln, eller till och med i din egen privata molnmiljö, kan bidra till betydande kostnadsminskningar och minskad administrativ overhead. Vi hjälper till att installera, driva och hantera din PostgreSQL/Kubernetes-infrastruktur >>

REPLIKATION

Inom PostgreSQL-ekosystemet finns det olika replikeringslösningar. Vi hjälper dig att hitta den replikeringsstrategi som bäst passar dina behov och hjälper dig att välja rätt verktyg och installation. Är synkron eller asynkron replikering det bättre valet för ditt användningsområde? Vilket är det idealiska verktyget för att uppnå hög tillgänglighet? Vi arbetar mycket nära våra kunder för att identifiera rätt lösning för deras affärsmodeller och krav, för att uppnå önskade resultat.

Läs mer om CYBERTEC:s replikeringstjänster >>

 

SÄKERHET

Inget företag har råd att förlora data eller acceptera att värdefull information läcker ut. Utformningen av din infrastruktur har stor betydelse för säkerheten i din databas. Ett väl genomtänkt säkerhetskoncept inkluderar SSL och Row Level Security (RLS) i sin utveckling, vilket minskar risken för katastrofala säkerhetsproblem. CYBERTEC stöder dig snabbt och effektivt i utvecklingen av säkerhetskoncept och hjälper dig att genomföra dessa strategier. Under hela processen lägger vi stor vikt vid säkerheten och stabiliteten i er infrastruktur.

Läs mer om CYBERTECs säkerhetstjänster >>

 

INSTALLATION AV POSTGRESQL

Under många år har det funnits en pågående diskussion om huruvida man ska köra en enda stor databasinstans eller många små databasinstanser. Sanningen är att båda lösningarna kan vara vettiga, beroende på dina krav. Olika aspekter måste beaktas:

  • Hur är användarna organiserade?
  • Vilken typ av hårdvara kör du på?
  • Vad är den önskade arbetsbelastningen?
  • Vilka krav finns det på I/O-storlek?
  • Vem får tillgång till databasen?

Våra konsulter hjälper dig att ta fram den perfekta designen och installera ditt system >>

Professionell hjälp

Kontakta oss idag för att få ett personligt erbjudande från CYBERTEC. Vi erbjuder snabb leverans, professionell hantering och 20 års erfarenhet av PostgreSQL.

Kontakta oss >>