MySQL ja MariaDB on vabavara eelistajate seas väga levinud, siiski pole nii mõnigi kasutaja MySQL-iga / MariaDB-iga päris rahul. MySQL-ilt või MariaDB-lt andmete PostgreSQL-ile migreerimise kasuks räägib mitu kaalukat tehnilist ja majanduslikku

 

migration mysql

Miks eelistada PostgreSQL-i MySQL-ile / MariaDB-le?

PostgreSQL-il ja MySQL / MariaDB-il on täiesti erinev ajalooline taust. MySQL-i kasutatakse enamasti paljudes veebirakendustes ning proovitakse saavutada maksimaalset kiirust, isegi kui selleks tuleb teha järeleandmisi professionaalse andmete salvestamise osas.

Eelkõige on tegemist tehnilise, mitte filosoofilise küsimusega, kas eelistada PostgreSQL-i või MySQL-i. Kui Te olete nõus sellega, et vaikeseadistustega (strict_mode off) MySQL muudab taustal automaatselt Teie andmeid pärast nende sisestust, pole andmete migreerimine mõistlik. Kui soovite, et andmebaasis salvestataks vaikimisi andmed korrektselt ja ilma muudatusteta, on PostgreSQL õige valik.

1) automaatne andmete muutmine …

MariaDB [test]> CREATE TABLE data (
id integer NOT NULL,
data numeric(4, 2)
);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

MariaDB [test]> INSERT INTO data
VALUES (1, 1234.5678);
Query OK, 1 row affected,
1 warning (0.01 sec)

MariaDB [test]> SELECT * FROM data;
+----+-------+
| id | data |
+----+-------+
| 1 | 99.99 |
+----+-------+
1 row in set (0.00 sec)
test=# CREATE TABLE data (
id integer NOT NULL,
data numeric(4, 2)
);
CREATE TABLE
test=# INSERT INTO data
VALUES (1, 1234.5678);
ERROR: numeric field overflow
DETAIL: A field with precision 4, scale 2 must round to an absolute
value less than 10^2.

PostgreSQL teavitab veast, selle asemel et salaja Teie andmeid muuta. MySQL-is on võimalik sellist käitumist korrigeerida, kuid vaikeseadistused lasevad läbi palju vigu.

2) … kitsenduste salajane ignoreerimine

MariaDB [test]> UPDATE data
SET id = NULL WHERE id = 1;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1

MariaDB [test]> SELECT * FROM data;
+----+------+
| id | data |
+----+------+
| 0 | 99.99 |
+----+------+
1 row in set (0.00 sec)

We marked the column as “NOT NULL”.
PostgreSQL has to error out and reject bad data.

Siin on ära toodud kõigest mõned lihtsad näited – kui Te soovite põhjalikumat ülevaadet, soovitame vaadata järgnevat informatiivset videot.

MySQL-ilt PostgreSQL-ile

Toetame Teid meeleldi nõu ja jõuga, kui soovite migreerida oma andmed MariaDB-lt / MySQL-ilt PostgreSQL-ile. Migratsiooni korrektseks läbiviimiseks kasutame modernseid tööriistu, näiteks pg_chameleon või mysql_fdw. Lisaks kirjutame ise skripte, et migratsiooni veelgi kiiremini ja lihtsamalt läbi viia.

Kui kopeerite MySQL-ist andmed,
tuleks need kindlasti eelnevalt puhastada vigadest,
mis on tekkinud MySQL-i kehva piirangute halduse tõttu

Meie spetsialistid migreerivad klientide andmeid MySQL-ilt PostgreSQL-ile igal pool üle maailma.

Meie teenused:

  • Andmebaasiskeemide migreerimine
  • Andmete migratsioon
  • MySQL-is vigaste andmete korrastamine
  • Serveripoolsete koodide migratsioon
  • Rakenduste migratsioon
  • Jõudluse optimeerimine
  • Replikatsioon ja kõrgkäideldavus
  • Andmebaasi varundus ja kõrge turvalisusaste

Professionaalne tugi

Võtke meiega juba täna ühendust, et saada Cybertecilt just Teile sobiv pakkumine. Oma 20-aastase PostgreSQL-i kogemusega saame Teile pakkuda kiiret ja professionaalsel tasemel teenindust.

VÕTA MEEIGA ÜHENDUST >>