Datavetenskap är konsten att få kunskap från data eller att få mening i stora databaser. På grund av den växande digitaliseringen, industri 4.0 och IoT (Internet of Things) exploderar mängden data som samlas in. Statistik visar att vi idag lagrar lika mycket data på bara två dagar, som vi gjorde från början av den civiliserade mänskligheten till år 2000. Datavetenskap är en oumbärlig faktor för näringslivet och forskningsvärlden och den får enorm betydelse.

Big Data: Data Growth over the years
Big Data: Massiv datatillväxt genom åren

VAD ÄR ”DATAVETENSKAP”

Datavetenskap är den allmänna termen och grunden för många tekniska discipliner som

För att kunna använda alla dessa tekniker klokt, effektivt och lönsamt krävs beprövade specialister för att hjälpa dig att skapa och implementera rätt datastrategi, arkitektur, infrastruktur och utveckling av algoritmer.

FÖRFARANDE FÖR DATAVETENSKAP:

Process of Data Science
Datavetenskap: Hur det fungerar

 „GODA DATAVETENSKAPAR ÄR SÅ SÄLLSYNLIGA ENHORRAR“

CYBERTEC har specialiserat sig på dessa tjänster i många år och har ett internationellt team av datavetare, arkitekter och ingenjörer. Vi stöder våra kunder över hela världen i att generera hållbart värde från deras data.

 • sensorteknik
 • finansiella data
 • försäkringsdata
 • styrdata
 • geodata
 • sjukvård…

Läs det här blogginlägget för att ta reda på varför du ska använda PostgreSQL för att få ut mesta möjliga av dina data.

LÄS MER >>

Artificiell intelligens VS Maskininlärning VS Djup lärning

Artificial Intelligence versus Machine Learning versus Deep Learning
Datavetenskap: Vad är artificiell intelligens, maskininlärning och djupt lärande?

Maskininlärning

Machine Learning: How it works
Machine Learning: Hur det fungerar

 

CYBERTEC hjälper dig att utvärdera din databas efter dina önskemål såväl som dina specifikationer och göra den tillgänglig för vidare bearbetning. Vid behov tar vi hand om att utveckla enskild programvara som motsvarar exakt din applikation.

Vill du lära dig mer om maskininlärning?

Läs mer >>

Data Science Quote

Exempel på användning av datavetenskap inom industri och forskning

Example areas and companies using Data Science

År 2018 förväntade sig 70% av alla företag implementeringen av artificiell intelligens och maskininlärning inom de närmaste tolv månaderna. Av dessa antar 20% att framtida affärskritiska beslut kan tas automatiskt och 25% kräver enkla instrumentpaneler och gränssnitt för analyser och utvärderingar.

Finansiell sektor:

 • Minimering av fel och felaktiga beslut
 • Bedrägeri upptäckt: Automatisk upptäckt av onormalt ekonomiskt beteende
 • Prediktiv analys och marknadsundersökning (t.ex. aktiemarknadspriser)
 • Chatbots och automatiska hjälpsystem

Sjukvård:

 • Proaktiv identifiering av symtom och sjukdomar (t.ex. cancerceller)
 • Kirurgiska ingrepp med robotassistanssystem som lär sig av historiska data

Handels- och kommersiella leverantörer:

 • Förbättrade rekommendationssystem
 • Sök efter bildigenkänningssystem istället för textinmatning
 • Automatisk analys av kundernas humör och beteende
 • Förutsägande merchandising och automatisk prisjustering

Industri:

 • Detaljerade sensoriska utvärderingar – förutsägbart underhåll
 • Bättre beslut genom att lära sig historiska data
 • Förbättrad automatisk bild- och objektigenkänning (t.ex. autonoma körsystem)

Professionell hjälp

Kontakta oss idag för att lära dig hur CYBERTEC kan hjälpa dig att implementera datavetenskap med PostgreSQL. Vi erbjuder snabb leverans, professionellt arbete och 20 års PostgreSQL-erfarenhet.

KONTAKTA OSS