I många delar av vår ekonomi står IT-systemen inför en lång livscykel. Tänk bara på industriella tillämpningar eller modern luftfart: Produkter som flygplan har livscykler som är mycket längre än bara ett decennium. CYBERTEC är medveten om denna fråga och erbjuder kunderna långvariga kontakter och långvarig hjälp.

För att säkerställa att dina produkter lyckas under lång tid erbjuder vi speciella långvariga kontrakt.

Denna typ av PostgreSQL-support är lämplig för kunder inom många områden:

  • Industriell produktion
  • Medicinska tjänster
  • Transport och logistik
  • Energi- och energiförsörjning

På kunden begärde Cybertec att stödja de senaste versionerna av PostgreSQL i minst 15 år. Under denna tid kommer vi att tillhandahålla:

 

Professionell hjälp

För långsiktiga supportavtal (10 år eller mer) erbjuder vi specialpriser och specialtjänster.
För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss när som helst.

Kontakta oss >>